Żłobek – zajęcia dydaktyczne

Na czas pobytu dziecka w klubiku składają się:

ZABAWY RUCHOWE – ćwiczenia ogólnorozwojowe, doskonalenie sprawności fizycznej.

ZABAWY TEMATYCZNE – zabawy polegające na kształtowaniu mowy i pamięci, zajęcia ekologiczne, zajęcia plastyczne, bajko terapia

ZABAWY DYDAKTYCZNE – opowiadanie bajek, poznawanie zwierząt i roślin, nazewnictwo przedmiotów, oglądanie ilustracji, nauka wierszyków oraz śpiewania piosenek.

ZABAWY MANUALNO-KONSTRUKCYJNE – zabawa klockami, rysunek, rozwój procesów poznawczych, myślenia, wyobraźni przestrzennej i spostrzeżeń.

ZAJĘCIA DODATKOWE:
- zajęcia umuzykalniające
- zajęcia rytmiczno - ruchowe
- bajkoterapia
- plastyka


Oczywiście, żaden maluszek nie musi wkomponowywać się w sztywny plan lekcji. W klubiku każde dziecko ma swój indywidualny tryb dnia, który opiekunowie starają się wypełnić według potrzeb dziecka. Są jednak pewne stałe elementy w ciągu dnia, których nie da się uniknąć. Do stałych punktów programu w klubiku zalicza się między innymi: pory posiłków, zabiegi higieniczne oraz leżakownie. Zabawy i gry są dostosowywane do indywidualnych preferencji i możliwości dziecka.

W "Konwaliowym Domku" dziecko może wziąć udział w  zajęciach ruchowych, zajęciach manualnych, dydaktycznych, zajęciach tematycznych, zajęciach na powietrzu, relaksacyjno-wyciszających, zajęciach indywidualnych i grupowych, zajęciach muzycznych oraz w różnego rodzaju zabawach.
Gry i zabawy proponowane w naszym żłobku to zajęcia ogólnorozwojowe, które wspomagają rozwój zdolności i umiejętności dziecka. Dzięki zabawie maluszek ćwiczy wszystkie zmysły, umiejętności językowe, mowę, koordynację wzrokowo-ruchową oraz uczy się współpracy z rówieśnikami. Ponadto, gry i zabawy stanowią okazję do ciekawego spędzenia wolnego czasu i dają dzieciom wiele radości. Podczas zajęć korzystamy z elementów pedagogiki zabawy, kinezjologii edukacyjnej. Zajęcia plastyczne pobudzają wyobraźnię i kreatywność maluchów oraz stanowią okazję do stymulowania rozwoju zdolności manualnych i usprawniania pracy małych rączek. Zajęcia te realizowane są w formie warsztatów, podczas których dzieci korzystają z różnych technik plastycznych (glina, bibuła, farby, kredki, modelina, ścinki materiałów itp.), dostosowanych do ich umiejętności i wieku. Najważniejszy jest sam proces tworzenia, a nie efekt końcowy. Podczas zajęć plastycznych maluszki uczą się również kolorów, kształtów, ćwiczą zmysł dotyku i bawią się fakturą.

Natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe polegają na stymulowaniu zmysłów równowagi, wzroku, słuchu i dotyku. W czasie zajęć wykorzystuje się piosenki dla najmłodszych, muzykę klasyczną, relaksacyjną i odgłosy przyrody. Zajęcia muzyczne służą umuzykalnieniu dzieci, nauczeniu ich poczucia rytmu i gimnastykowaniu ciała. Zabawy w takt muzyki sprzyjają również integracji maluszków w grupie. Ponadto, w czasie zajęć muzyczno-ruchowych wykorzystujemy metody Ruchu Rozwijającego V. Shelbourne oraz ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej w celu zapobiegania wadom postawy i stóp.


W czasie zajęć w żłobku prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Zajęcia w żłobku dla dzieci to doskonała lekcja samodzielności dla szkraba – maluch zachęcany jest do korzystania z nocniczka, samodzielnego jedzenia, ubierania się, mycia rączek i ząbków. Chodzi o to, by wspierać i rozsądnie pomagać maluszkowi w doskonaleniu wykonywania czynności samoobsługowych.
Co ważne, samodzielności maluchów sprzyja obserwowanie starszych kolegów – naśladownictwo innych dzieci powoduje, że szkrab chętniej i łatwiej opanowuje pewne czynności.

Dodatkowo organizujemy zajęcia tematyczne i okazjonalne, np. przygotowywane są różne przedstawienia i atrakcje w związku z Dniem Dziecka, Dniem Mamy, Dniem Taty, Dniem Babci, Dniem Dziadka albo Dniem Pluszowego Misia. Dzieciaki w żłobku mają szansę uczestniczyć w różnego rodzaju piknikach rodzinnych (dla dzieci i rodziców), oglądać zaproszone do placówki grupy teatralne, przestawnia cyrkowe i grupy muzyczne. Dbajmy też o celebrowanie tradycyjnych świąt, jak Wielkanoc czy Boże Narodzenie. Ponadto, dzień urodzin każdego dziecka to okazja do małego świętowania.

Każdy rodzaj zajęć jest dostosowany do wieku i zainteresowań dziecka, a ponadto służy rozwojowi konkretnych funkcji, np.:

zabawy dydaktyczne – polegają na nauce wierszyków, śpiewaniu piosenek, oglądaniu ilustracji, nazywaniu przedmiotów, opowiadaniu bajek oraz poznawaniu zwierząt i roślin, dzięki czemu kształtuje się wiedza dziecka o otaczającym go świecie;

zabawy tematyczne – polegają na zabawach w kąciku kuchennym, zabawie lalkami, zabawie „w dom”, „w sklep” itp. i służą rozwojowi pamięci oraz mowy;

zabawy ruchowe – mogą mieć postać tańca, a służą głównie usprawnianiu kośćca, mięśni dzieci i ich motoryki;

zabawy manualno-konstrukcyjne – to np. rysowanie albo zabawa klockami, które służą rozwojowi procesów poznawczych, myślenia, spostrzegania i wyobraźni przestrzennej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom ich rodziców, na prośbę rodziców organizujemy dla maluchów indywidualne zajęcia logopedyczne – w przypadku wad wymowy – oraz spotkania z psychologiem dla rodziców, jak i maluszków. Zajęcia psychologiczne służą głównie rozwojowi kompetencji miękkich u dzieci, tzn. ułatwiają im współpracę w grupie, komunikację, uczą, czym jest inteligencja emocjonalna i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.