DZIECI Z ORZECZENIEM CZESNE 0 zł.

Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez klub malucha jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce:

a) pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzin (powyżej 5 godzin): czesne 750 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,80 zł

Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia plastyczne, techniki plastyczne dla dzieci
- zajęcia umuzykalniające
- bajkoterapia
- zajęcia taneczno-ruchowe
- teatrzyki i koncerty dla dzieci - (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe
 - (uzależnione od założeń programowych placówki. Dzieci ze względu na swój wiek biorą udział w zajęciach w miarę swoich możliwości)

b) pobyt dziecka do 5 godzin dziennie: czesne 650 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,58 zł.
Za każdą kolejną godzinę dopłata 50 zł, kwota zostaje naliczona po upływie 15 min;

Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia plastyczne, techniki plastyczne dla dzieci
- zajęcia umuzykalniające
- bajkoterapia
- zajęcia taneczno-ruchowe
- teatrzyki i koncerty dla dzieci - (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe
 - (uzależnione od założeń programowych placówki. Dzieci ze względu na swój wiek biorą udział w zajęciach w miarę swoich możliwości)
- Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

O nieobecności dziecka należy poinformować przez wewnętrzny portal informacyjny do godz. 7.30, w przeciwnym razie dzienny koszt wyżywienia będzie naliczony.
Przy zapisie dziecka do Klubu Malucha pobierana jest jednorazowa opłata wysokości 350 zł.

SPECJALIŚCI:

A. Logopeda
B. Psycholog
C. Fizjoterapeuta
D. Oligofrenopedagog

Powyżsi specjaliści przeprowadzają, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, badania przesiewowe, które są bezpłatne!!! Koszt spotkań indywidualnych jest ustalany w placówce.  Opłaty nie dotyczą dzieci z orzeczeniem.