DZIECI Z ORZECZENIEM CZESNE 0 zł.

Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez żłobek jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce:

a) pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzin (powyżej 5 godzin): czesne 500 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,50 zł
Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia plastyczne, techniki plastyczne dla dzieci
- zajęcia umuzykalniające
- bajkoterapia
- zajęcia taneczno-ruchowe
- teatrzyki i koncerty dla dzieci - (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe
 - (uzależnione od założeń programowych placówki. Dzieci ze względu na swój wiek biorą udział w zajęciach w miarę swoich możliwości)

b) pobyt dziecka do 5 godzin dziennie: czesne 400 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,50 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dopłata 10 zł;
Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia plastyczne, techniki plastyczne dla dzieci
- zajęcia umuzykalniające
- bajkoterapia
- zajęcia taneczno-ruchowe
- teatrzyki i koncerty dla dzieci - (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe
 - (uzależnione od założeń programowych placówki. Dzieci ze względu na swój wiek biorą udział w zajęciach w miarę swoich możliwości)
- Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

c) pobyt dziecka do 4 godzin dziennie: 350 zł, śniadanie w cenie.
W przypadku pozostawienia dziecka na obiad opłata 9 zł za każdy posiłek.
Za każdą kolejną godzinę dopłata 10 zł;
Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia plastyczne, techniki plastyczne dla dzieci
- zajęcia umuzykalniające
- bajkoterapia
- zajęcia taneczno-ruchowe
- teatrzyki i koncerty dla dzieci - (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe
 - (uzależnione od założeń programowych placówki. Dzieci ze względu na swój wiek biorą udział w zajęciach w miarę swoich możliwości)
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

d) karnet 10 h : 90 zł płatny z góry, termin ważności 30 dni
e) karnet 20 h : 160 zł płatny z góry, termin ważności 30 dni
f) pobyt dziecka na godziny: 10 zł/h płatne z góry.

Koszt wyżywienia 13,50 zł/ 1 dzień  (śniadanie, drugie śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek)
Miesięczny koszt wyżywienia uzależniony jest od ilości dni roboczych w miesiącu oraz od obecności dziecka.
O nieobecności dziecka należy poinformować wychowawcę (telefonicznie lub osobiście) do godz. 7.30, w przeciwnym razie dzienny koszt wyżywienia będzie naliczony.
Przy zapisie dziecka do żłobka pobierana jest jednorazowa opłata wysokości 350 zł.

SPECJALIŚCI:
A. Logopeda
B. Psycholog
C. Fizjoterapeuta
D. Oligofrenopedagog
Powyżsi specjaliści przeprowadzają, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, badania przesiewowe, które są bezpłatne!!! Koszt spotkań indywidualnych jest ustalany w placówce. Opłaty nie dotyczą dzieci z orzeczeniem.