Przedszkole – opłaty

DZIECI Z ORZECZENIEM CZESNE 0 zł.

Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez przedszkole jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce:

a) pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzin (powyżej 5 godzin): czesne 650 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,80 zł
Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z glottodydaktyki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- zajęcia z rytmiki
- zajęcia z ceramiki
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- teatrzyki i koncert dla dzieci 
(uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)

b) pobyt dziecka do 5 godzin dziennie: czesne 600 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,80 zł.
Za każdą kolejną godzinę dopłata 50 zł, kwota zostaje naliczona po upływie 15 min;
Czesne obejmuje:
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z glottodydaktyki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- zajęcia z rytmiki
- zajęcia z ceramiki
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- teatrzyki i koncert dla dzieci
 (uzależnione od założeń programowych placówki)
- Zajęcia otwarte dla rodziców
- Imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

O nieobecności dziecka należy poinformować poprzez aplikację Live Kid do godz. 7.30, w przeciwnym razie dzienny koszt wyżywienia będzie naliczony. Przy zapisie dziecka do przedszkola pobierana jest jednorazowa opłata wysokości 350 zł.

SPECJALIŚCI:

A. Logopeda
B. Psycholog
C. Fizjoterapeuta
D. Oligofrenopedagog
Powyżsi specjaliści przeprowadzają, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, badania przesiewowe, które są bezpłatne!!! Koszt spotkań indywidualnych jest ustalany w placówce. Opłaty nie dotyczy dzieci z orzeczeniem.