Przedszkole – opłaty

Dzieci posiadające czesna 0 zł.
Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez Punkt Przedszkolny jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce:
a) pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzin (powyżej 5 godzin): czesne 750 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,50 zł

Czesne obejmuje:
- profilaktyka logopedyczna
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- bajkoterapia
- zajęcia z ceramiki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z rytmiki z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia polisensoryczne
- teatrzyki i koncert dla dzieci (uzależnione od założeń programowych placówki)
- imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)

b) pobyt dziecka do 5 godzin dziennie: czesne 600 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,50 zł.
Za każdą kolejną rozpoczętą godzinę dopłata 10 zł;
Czesne obejmuje:
- profilaktyka logopedyczna
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- bajkoterapia
- zajęcia z ceramiki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z rytmiki z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia polisensoryczne
- teatrzyki i koncert dla dzieci (uzależnione od założeń programowych placówki)
- imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

c) pobyt dziecka do 4 godzin dziennie: 350 zł, śniadanie w cenie.
W przypadku pozostawienia dziecka na obiad opłata 9 zł za każdy posiłek.
Za każdą kolejną godzinę dopłata 10 zł;
Czesne obejmuje:
- profilaktyka logopedyczna
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- bajkoterapia
- zajęcia z ceramiki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z rytmiki z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia polisensoryczne
- teatrzyki i koncert dla dzieci (uzależnione od założeń programowych placówki)
- imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

d) karnet 10 h : 140 zł płatny z góry, termin ważności 30 dni

e) karnet 20 h : 240 zł płatny z góry, termin ważności 30 dni

f) pobyt dziecka na godziny: 15 zł/h płatne z góry.
Koszt wyżywienia 13,50 zł/ 1 dzień  (śniadanie, drugie śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek)
Miesięczny koszt wyżywienia uzależniony jest od ilości dni roboczych w miesiącu oraz od obecności dziecka.

O nieobecności dziecka należy poinformować wychowawcę (telefonicznie lub osobiście) do godz. 7.30, w przeciwnym razie dzienny koszt wyżywienia będzie naliczony.
Przy zapisie dziecka do Punktu Przedszkolnego pobierana jest jednorazowa opłata wysokości 350 zł.

Terapeuci przeprowadzają, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, badania przesiewowe, które są bezpłatne!!! Koszt spotkań indywidualnych jest ustalany w placówce.