Przedszkole – opłaty

DZIECI Z ORZECZENIEM CZESNE 0 ZŁ.
Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez przedszkole jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce

Dzieci posiadające czesna 0 zł.
Miesięczna opłata stała za świadczone usługi przez Punkt Przedszkolny jest uzależniona od czasu pobytu Dziecka w placówce:
a) pobyt dziecka w pełnym wymiarze godzin (powyżej 5 godzin): czesne 650 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,80 zł

Czesne obejmuje:
- profilaktyka logopedyczna
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- bajkoterapia
- zajęcia z ceramiki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z rytmiki z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia polisensoryczne
- teatrzyki i koncert dla dzieci (uzależnione od założeń programowych placówki)
- imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)

b) pobyt dziecka do 5 godzin dziennie: czesne 600 zł
plus dzienne koszty wyżywienia 13,80 zł.
Za każdą kolejną godzinę dopłata 50 zł, kwota zostaje naliczona po upływie 15 min

Czesne obejmuje:
- profilaktyka logopedyczna
- zajęcia z języka angielskiego
- zajęcia z "Metoda dobrego startu"
- bajkoterapia
- zajęcia z ceramiki
- zajęcia plastyczne
- zajęcia z rytmiki z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- zajęcia polisensoryczne
- teatrzyki i koncert dla dzieci (uzależnione od założeń programowych placówki)
- imprezy okolicznościowe - (uzależnione od założeń programowych placówki, które będą ustalane na początku danego miesiąca)
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 9.00 - 12.00

Miesięczny koszt wyżywienia uzależniony jest od ilości dni roboczych w miesiącu oraz od obecności dziecka.

O nieobecności dziecka należy poinformować przez wewnętrzny portal informacyjny do godz. 7.30, w przeciwnym razie dzienny koszt wyżywienia będzie naliczony.
Przy zapisie dziecka do Punktu Przedszkolnego pobierana jest jednorazowa opłata wysokości 350 zł.
Terapeuci przeprowadzają, za zgodą rodziców/prawnych opiekunów, badania przesiewowe, które są bezpłatne!!! Koszt spotkań indywidualnych jest ustalany w placówce.