PRZEDSZKOLE – NASZE METODY PRACY I ZAJęCIA DODATKOWE

METODY


1. TERAPIE SPECJALISTYCZNE
1. Psychologiczna
2. Fizjoterapia
3. Gimnastyka korekcyjna
4. Rehabilitacyjna
5. Integracji Sensorycznej
6. Logopedyczna
7. Terapia Ręki
8. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
9. Trening Umiejętności Społecznych
10. Bajkoterapia
11. Metoda Dobrego Startu
Dokładny opis terapii znajduje się w menu bocznym.

2. ZAJĘCIA DODATKOWE

1. Profilaktyka logopedyczna
Profilaktyka logopedyczna ma na celu przeciwdziałanie wystąpieniu wad wymowy. Prawidłowo rozwijająca się mowa (rozumienie oraz mówienie) jest najdoskonalszym sposobem porozumiewania się językowego. Pozwala zaspokajać potrzeby, umożliwia kontakt emocjonalny i werbalny. Profilaktyka logopedyczna rozpoczyna się bardzo wcześnie.

2. Angielski
Zajęcia z języka angielskiego prowadzone są z wykorzystaniem książek wydawnictwa Oxford: "Playtime Starter" oraz "Playtime A". Program oparty jest na opowiadaniu historyjek z życia przedszkolaków przedstawionych w książkach. Dzieci poznają bohaterów, którzy towarzyszą im na każdych zajęciach. Do każdej historyjki dołączone są obrazki, które ją ilustrują oraz proste ćwiczenia grafomotoryczne. Podczas każdych zajęć dzieci poznają nową, krótką, wpadającą w ucho piosenkę, uczą się śpiewać, za pomocą obrazków tłumaczone jest dzieciom jej treść. 
Zajęcia prowadzone są głównie w języku angielskim. Dzieci osłuchują się z językiem podczas codziennie słuchanych piosenek. Przez cały tydzień kilkakrotnie w ciągu każdego dnia dzieci słuchają jednej piosenki. Piosenki zmieniają się co tydzień.

3. Metoda dobrego startu MDT
Marty Bogdanowicz należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze. 

Trzy funkcje ćwiczeń MDS i trzy aspekty ćwiczeń MDS
1.Aspekt wzrokowy (literki, znaki wystukiwane przez ,młodsze dzieci, cyfry. figury geometryczne. lokalizacja w przestrzeni)
2.Słuchowy (np. piosenka, wierszyki, słowa, zdania)
3.Aspekt ruchowy (odtwarzanie wzorów graficznych: figur geometrycznych, literek, cyfr)
4.Integracja

4. Bajkoterapia pomaga w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami. Pomagają dzieciom radzić sobie z sytuacjami, które je martwią czy negatywnymi emocjami. Uczą wiary we własne możliwości, pozytywnego nastawienia oraz podpowiadają sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Wykorzystuje się odpowiednio dobrany tekst oraz formy jego przekazania. Dzięki temu w psychice dziecka pojawia się pozytywne myślenie, dzieci zaczynają rozumieć swoje uczucia, ich przejawy, a także przyczyny. Bajki terapeutyczne pokazują jak trzeba sobie radzić i przedstawiają pewne wzorce postępowania. Sprawiają, że dzieci zaczynają rozumieć świat, w którym żyją, przestają czuć się samotnie.

5. Ceramika
W trakcie zajęć ceramicznych dzieci samodzielnie lepią wyroby ceramiczne z gliny, poznają cały proces jej tworzenia odkrywają radość z własnoręcznie wykonanego dzieła. Ręczne tworzenie ma działanie nie tylko relaksujące ale nawet powoduje wyzwalanie się endorfin w ciele człowieka, oraz podnosi jego kreatywność. Wykonane przez dzieci prace mogą być nie tylko miłą pamiątką, ale także pomysłem na prezent dla najbliższych osób

6. Plastyka
Ćwiczenia plastyczne pozytywnie wpływają na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka. Twórczość plastyczna sprzyja redukowaniu napięć emocjonalnych, uspokaja, daje dużo swobody, radości i satysfakcji. Zajęcia odbywają się tak, aby dzieci miały możliwość indywidualnego i swobodnego tworzenia.
9. spektakle teatralne, koncerty - realizowane na terenie placówki

7. Rytmika z elementami tańca
Muzyka mocno wpływa na każdego człowieka, a najintensywniej na dzieci, dlatego tak ważne jest aby miały z nią kontakt od najmłodszych lat. Na zajęciach dzieci poznają różne instrumenty muzyczne i muzykę, od poważnej poprzez rozrywkową, aż do "muzyki" wydobywanej z przedmiotów codziennego użytku: kubeczki, sztućce, patyki klocki. To samodzielne próby zagrania na instrumentach muzycznych. Zajęcia pozwalają przedszkolakom doświadczyć i poznać tajniki muzycznego świata poprzez zabawę, grę na instrumentach oraz śpiewanie piosenek.
Zajęcia z rytmiki połączone są z zajęciami tanecznymi. Taniec to nie tylko kroki w rytm muzyki. Ta wyjątkowa forma aktywności fizycznej to także relacje międzyludzkie i elementy wspierające rozwój osobisty.
Regularne zajęcia podnoszą ogólną sprawność fizyczną, zwiększają zakres ruchu, poprawiają równowagę i koordynację, dostarczają także możliwości wyrażania emocji poprzez ruch ciała i gesty. Taniec wydobywa, poprawia i umacnia zdolność posługiwania się technikami ekspresji, nawet kiedy nie tańczymy. Dodatkowo taniec wspomaga zdolność pracy w grupie.

8. Gimnastyka ogólnorozwojowa
Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają duże znaczenie.

9. Zajęcia polisensoryczne
Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że podstawą prawidłowej egzystencji i osiągania sukcesów w życiu są zmysły. To one decydują o poznawaniu przez nas otaczającego nas świata. Różne rodzaje informacji zmysłowych docierających do mózgu po zintegrowaniu wytwarzają odpowiedzi, które budują niezbędne podstawy dla psychoruchowego rozwoju dziecka. Uczymy się przez zmysły i bez informacji docierających do naszego systemu nerwowego nie byłoby uczenia się ani rozwoju.

Niektórzy ludzie uczą się słuchając, inni lepiej zapamiętują to, co widzą, a jeszcze inni wykorzystują różne kombinacje zmysłów, by uczyć się wydajniej. Takie nauczanie poilsensoryczne dostarczające coraz to nowych bodźców, angażuje różne zmysły pozwalając na dotarcie większej ilości informacji do układu nerwowego w efekcie dając osiągnięcie lepszych efektów w uczeniu się dziecka.