Przedszkole

W przedszkolu pracujemy cały rok w godzinach od 6.00 do 17.00, w dni robocze od poniedziałku do piątku w małych 15 osobowych grupach z dziećmi w wieku 2,5 - 6 letnimi.

„Dolina Muminków – terapie” i "Konwaliowy Domek" to przyjazne miejsce dla dzieci. Tworzyliśmy je z sercem i wielką starannością, mając na względzie przede wszystkim dobro dzieci. Zapewniamy troskliwą opiekę i zaspokajamy wszystkie podstawowe potrzeby naszych przedszkolaków, pamiętając równocześnie o dziecięcej ciekawości i potrzebie odkrywania. Stworzyliśmy dogodne warunki dla rozwoju dziecięcego potencjału.

Zajęcia dodatkowe, które oferujemy w cenie czesnego:
- profilaktyka logopedyczna
-zajęcia z języka angielski
- zajęcia z ”Metody dobrego startu”
- bajkoterapia
- zajęcia ceramiczne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia polisensoryczne
- rytmika z elementami tańca
- gimnastyka ogólnorozwojowa
- spektakle teatralne, koncerty - realizowane na terenie placówki
- imprezy okolicznościowe

Grupa integracyjna umożliwia dzieciom z trudnościami normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości. Integracja to obustronny proces skierowany zarówno do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśników.

Zajęcia terapeutyczne:
- nauczyciela wspomagającego – oligofrenopedagoga
- terapię psychologiczno-pedagogiczną
- terapię logopedyczną
- fizjoterapię i gimnastykę korekcyjną
- terapię integracji sensorycznej (SI)
- terapię ręki
- terapię ruchu rozwijającego W. Sherborne
- trening umiejętności społecznych (TUS)

Zajęcia terapeutyczne dostosowane są do potrzeb dzieci oraz zaleceń zawartych w opinii.

PLAN DNIA:
Od godziny 6.00 - dzieci przychodzą do przedszkola
8.40-9.00 - śniadanie
9.00-10.00 - zajęcia edukacyjne
10.00-10.40 - czas na zabawę
10.40-11.00 - zupa
11.00-12.00 - Bajkoterapia, lub Metoda Dobrego Startu w grupie
12.00-13.00 - czas na zabawę
13.00-14.00 - obiad
14.00-14.30 - odpoczynek
15.00-15.40 - czas na zabawę
15.40-16.00 - podwieczorek
16.00-17.00 - czas na zabawę, pracę indywidualną z dzieckiem.

W trakcie dnia Terapeuci zabierają dzieci na zajęcia zgodnie z indywidualnie ustalonym planem.